CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 437 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 CA_12 Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công An
47 NAN_ASN_DDI012 Thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đất đai
48 HT10 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Tư pháp-Hộ tịch
49 NAN_ASN_QLCT_012 Điều chỉnh thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã Quản lý đăng ký cư trú
50 CA_13 Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công An
51 NAN_ASN_QLCT_013 Thay đổi nơi đăng ký thường trú tại Công an cấp xã Quản lý đăng ký cư trú
52 NAN_ASN_QLCT_014 Đăng ký thường trú tại Công an cấp xã Quản lý đăng ký cư trú
53 NAN_ASN_QLCT_015 Đăng ký tạm trú tại Công an thị trấn Anh Sơn Quản lý đăng ký cư trú
54 NAN_ASN_QLCT_016 Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an thị trấn Anh Sơn - huyện Anh Sơn - tỉnh Nghệ An Quản lý đăng ký cư trú
55 HT18 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Tư pháp-Hộ tịch
56 HT19 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Tư pháp-Hộ tịch
57 HT20 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Tư pháp-Hộ tịch
58 HT21 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Tư pháp-Hộ tịch
59 HT22 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Tư pháp-Hộ tịch
60 HT23 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Tư pháp-Hộ tịch

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG