CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 415 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 HT21 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Tư pháp-Hộ tịch
47 HT22 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Tư pháp-Hộ tịch
48 HT23 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Tư pháp-Hộ tịch
49 HT34 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Tư pháp-Hộ tịch
50 TBXH37 Xác nhận và đề nghị tiếp nhận người tâm thần vào cơ sở bảo trợ xã hội Lao động thương binh & xã hội
51 CC01 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Công chứng
52 CC02 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Công chứng
53 CC03 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (trừ việc chứng thực chữ ký người dịch) Công chứng
54 CPXD_01 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ Cấp phép xây dựng (SXD)
55 CPXD_02 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến Cấp phép xây dựng (SXD)
56 CPXD_03 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến Cấp phép xây dựng (SXD)
57 CPXD_04 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng Cấp phép xây dựng (SXD)
58 CPXD_05 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo Cấp phép xây dựng (SXD)
59 CPXD_06 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn đối với công trình theo tuyến Cấp phép xây dựng (SXD)
60 CPXD_07 Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng cho dự án Cấp phép xây dựng (SXD)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG