CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 437 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 CC07 Chứng thực văn bản phân chia di sản thừa kế Công chứng
32 HT07 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Tư pháp-Hộ tịch
33 NAN_ASN_HTX007 Tiếp nhận thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã. Hợp tác xã
34 NAN_ASN_QLCT_007 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú tại Công an cấp xã Quản lý đăng ký cư trú
35 CA_08 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công An
36 CC08 Chứng thực văn bản khai nhận di sản thừa kế Công chứng
37 HT08 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Tư pháp-Hộ tịch
38 NAN_ASN_QLCT_008 Cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Quản lý đăng ký cư trú
39 CA_09 Đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công An
40 CC09 Chứng thực di chúc Công chứng
41 NAN_ASN_QLCT_009 Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã Quản lý đăng ký cư trú
42 CA_10 Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công An
43 NAN_ASN_QLCT_010 Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã Quản lý đăng ký cư trú
44 CA_11 Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công An
45 NAN_ASN_QLCT_011 Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã Quản lý đăng ký cư trú

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG