CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 415 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 NAN_ASN_QLCT_008 Cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Quản lý đăng ký cư trú
32 CC09 Chứng thực di chúc Công chứng
33 NAN_ASN_QLCT_009 Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã Quản lý đăng ký cư trú
34 NAN_ASN_QLCT_010 Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã Quản lý đăng ký cư trú
35 NAN_ASN_QLCT_011 Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã Quản lý đăng ký cư trú
36 NAN_ASN_DDI012 Thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đất đai
37 HT10 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Tư pháp-Hộ tịch
38 NAN_ASN_QLCT_012 Điều chỉnh thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã Quản lý đăng ký cư trú
39 NAN_ASN_QLCT_013 Thay đổi nơi đăng ký thường trú tại Công an cấp xã Quản lý đăng ký cư trú
40 NAN_ASN_QLCT_014 Đăng ký thường trú tại Công an cấp xã Quản lý đăng ký cư trú
41 NAN_ASN_QLCT_015 Đăng ký tạm trú tại Công an thị trấn Anh Sơn Quản lý đăng ký cư trú
42 NAN_ASN_QLCT_016 Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an thị trấn Anh Sơn - huyện Anh Sơn - tỉnh Nghệ An Quản lý đăng ký cư trú
43 HT18 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Tư pháp-Hộ tịch
44 HT19 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Tư pháp-Hộ tịch
45 HT20 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Tư pháp-Hộ tịch

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG