CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 386 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 VH04 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Văn hóa
17 CC05 Chứng thực hợp đồng ủy quyền Công chứng
18 NAN_ASN_DDI005 Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Đất đai
19 HT05 Thủ tục đăng ký khai tử Tư pháp-Hộ tịch
20 NAN_ASN_KDH005 Đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh. Kinh doanh
21 NAN_ASN_QLCT_005 Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã Quản lý đăng ký cư trú
22 CC06 Chứng thực văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế Công chứng
23 HT06 Thủ tục đăng ký giám hộ Tư pháp-Hộ tịch
24 NAN_ASN_QLCT_006 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Quản lý đăng ký cư trú
25 CC07 Chứng thực văn bản phân chia di sản thừa kế Công chứng
26 HT07 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Tư pháp-Hộ tịch
27 NAN_ASN_HTX007 Tiếp nhận thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã. Hợp tác xã
28 NAN_ASN_QLCT_007 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú tại Công an cấp xã Quản lý đăng ký cư trú
29 CC08 Chứng thực văn bản khai nhận di sản thừa kế Công chứng
30 HT08 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Tư pháp-Hộ tịch

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG