CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 432 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CA_01 Cấp mới chứng minh nhân dân (9 số) Công An
2 ASN_HCTP_001 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
3 HT01 Đăng ký khai sinh Tư pháp-Hộ tịch
4 NAN_ASN_QLCT_001 Tách sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Quản lý đăng ký cư trú
5 CA_02 Cấp đổi chứng minh nhân dân (9 số) Công An
6 ASN_HCTP_002 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
7 HT02 Đăng ký kết hôn Tư pháp-Hộ tịch
8 NAN_ASN_QLCT_002 Cấp đổi sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Quản lý đăng ký cư trú
9 VH02 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Văn hóa
10 CA_03 Cấp lại chứng minh nhân dân (9 số) Công An
11 NAN_ASN_DDI003 Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Đất đai
12 TPHT_03 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch (TP)
13 HT03 Đăng ký nhận Cha, Mẹ , Con Tư pháp-Hộ tịch
14 NAN_ASN_QLCT_003 Cấp giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp xã Quản lý đăng ký cư trú
15 VH03 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản Văn hóa

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG