CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 11812 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
106 DSVH_01 Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Di sản văn hoá (VH)
107 DA_01 Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim (- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu; - Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện: + Sản suất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến; + Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến) Điện ảnh (VH)
108 GD_01 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Gia đình (VH)
109 LH_01 Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ Lữ hành (VH)
110 VT_01 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Karaoke, Vũ trường (VH)
111 VHCS_01 Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Văn hoá cơ sở (VH)
112 MTNATL_01 Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm (VH)
113 NTBD_01 Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang Nghệ thuật biểu diễn (VH)
114 TV_01 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 2.000 bản trở lên Thư viện (VH)
115 TDTT_01 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp Thể dục thể thao (VH)
116 GPXD_01 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến Cấp phép xây dựng (SXD)
117 GDNN_01 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (XD)
118 KDBDS_01 Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Kinh doanh bất động sản (XD)
119 NO_01 Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua Nhà ở và công sở (XD)
120 HDXD_01 Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III Quản lý hoạt động xây dựng (XD)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG