CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 11710 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 ATBX_01 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) An toàn bức xạ và hạt nhân (KHCN)
17 HDKH_01 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN)
18 TCDL_01 Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (KHCN)
19 LDNN_01 Đăng ký hợp đồng cá nhân Quản lý lao động ngoài nước (LĐTBXH)
20 AT_01 Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa An toàn, vệ sinh lao động (LĐTBXH)
21 BTXH_01 Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội (LĐTBXH)
22 TE_01 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Trẻ em (LĐTBXH)
23 GDNN_01 Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện Giáo dục nghề nghiệp (LĐTBXH)
24 LD_01 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia Lao động (LĐTBXH)
25 LUONG_01 Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III Tiền lương (LĐTBXH)
26 NCC_01 Thủ tục giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 Người có công (LĐTBXH)
27 TNXH_01 Thủ tục Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội (LĐTBXH)
28 VL_01 Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm (LĐTBXH)
29 LDVN_01 Đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề dưới 90 ngày Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (LĐTBXH)
30 BVTV_01 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật (NN)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG