CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 11812 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 NAN_ASN_XDG00 Gia hạn giấy phép xây dựng Xây dựng
2 DKT01 Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh (trừ trường hợp đơn vị trực thuộc) Thuế
3 QLDN_01 Tiếp nhận thang, bảng lương trong Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp Nghệ An Quản lý Doanh nghiệp trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
4 KHDT_01 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giới thiệu địa điểm đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Quản lý Đầu tư và Thương mại trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
5 QHXD_01 Thủ tục cho phép khảo sát lựa chọn địa điểm xây dựng hoặc giới thiệu chấp thuận địa điểm Quản lý Quy hoạch xây dựng trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
6 DD_01 Thủ tục Giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong khu kinh tế Đông Nam (Đối với dự án do Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam giao lại đất, cho thuê đất) Quản lý Tài nguyên và Môi trường trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
7 DVK_01 Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch Dịch vụ du lịch khác (VH)
8 LH_01 Thủ tục công nhận điểm du lịch Lữ hành (VH)
9 KS_01 Thủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh Khách sạn (VH)
10 CSVC_01 Thủ tục công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Cơ sở vật chất và thiết bị trường học (GD)
11 GDDT_01 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
12 QCT_01 Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú Quy chế thi, tuyển sinh (GD)
13 TCNG_01 Xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (GD)
14 VBCC_01 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ Hệ thống văn bằng, chứng chỉ (GD)
15 KHCN_01 Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Khoa học và công nghệ (KHCN)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG