CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1739 thủ tục Xuất Excel
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
91 1.001071.000.00.00.H41 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Công chứng (TP)
92 1.009832.000.00.00.H41 Cấp lại thẻ giám định viên tư pháp cấp tỉnh Sở Tư pháp Giám định tư pháp (TP)
93 2.002516.000.00.00.H41 Xác nhận thông tin hộ tịch Sở Tư pháp Hộ tịch (TP)
94 1.009284.000.00.00.H41 Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc Sở Tư pháp Hoà giải thương mại (TP)
95 1.002010.000.00.00.H41 Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Sở Tư pháp Luật sư (TP)
96 2.000488.000.00.00.H41 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Sở Tư pháp Lý lịch tư pháp (TP)
97 1.003976.000.00.00.H41 Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng Sở Tư pháp Nuôi con nuôi (TP)
98 1.002626.000.00.00.H41 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Sở Tư pháp Quản tài viên (TP)
99 2.002039.000.00.00.H41 Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam Sở Tư pháp Quốc tịch (TP)
100 2.000596.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý (TP)
101 1.008889.000.00.00.H41 Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác Sở Tư pháp Trọng tài thương mại (TP)
102 1.000627.000.00.00.H41 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật (TP)
103 1.008925.000.00.00.H41 Đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại (TP)
104 1.003348.000.00.00.H41 Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi Sở Y tế An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng (YT)
105 1.003564.000.00.00.H41 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh Sở Y tế Dân số - Sức khoẻ sinh sản (YT)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG