CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 4525 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 AVBCC01 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
17 VBCC01 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
18 KNTC01 Tiếp công dân Khiếu nại, tố cáo và đơn thư
19 TCQG01 Đề nghị công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
20 TĐKT01 Thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú. Thi đua khen thưởng
21 TLTTCCN01 Thủ tục thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp Thành lập, sát nhập, chia tách các tổ chức, đơn vị cơ sở giáo dục
22 TĐĐA01 Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN
23 HDKHCN 01 Cấp giấy chứng nhận cho chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức KH&CN Hoạt động khoa học & công nghệ
24 NLNT 01 Cấp gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong Y tế Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
25 TCDLCL 01 Cấp Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy (Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất) Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
26 SLDTBXH_BTXH01 Tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Bảo trợ xã hội
27 SLDTBXH_DN_01 Thủ tục đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với Trường Trung cấp, Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Doanh nghiệp Dạy nghề
28 SLĐTBXH_TL01 Đăng ký nội quy lao động Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm Xã hội
29 SLDTBXH_NCC_01 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác Người có công
30 SLDTBXH_VL_01 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Việc Làm - An toàn Lao động

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG