CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 257 thủ tục Xuất Excel
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.004439.000.00.00.H41 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Cấp Quận/Huyện Các cơ sở giáo dục khác (GD)
2 2.001283.000.00.00.H41 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Cấp Quận/Huyện Kinh doanh khí (CT)
3 2.000633.000.00.00.H41 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp Quận/Huyện Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
4 2.000599.000.00.00.H41 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện Cấp Quận/Huyện An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện (CT)
5 1.004496.000.00.00.H41 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Cấp Quận/Huyện Giáo dục Dân tộc (GD)
6 1.004494.000.00.00.H41 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Cấp Quận/Huyện Giáo dục Mầm non (GD)
7 1.004555.000.00.00.H41 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Cấp Quận/Huyện Giáo dục Tiểu học (GD)
8 1.004442.000.00.00.H41 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Cấp Quận/Huyện Giáo dục Trung học (GD)
9 2.002482.000.00.00.H41 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước Cấp Quận/Huyện Giáo dục Trung học (GD)
10 1.005106.000.00.00.H41 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Cấp Quận/Huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
11 1.005092.000.00.00.H41 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Cấp Quận/Huyện Văn bằng, chứng chỉ (GD)
12 1.004088.000.00.00.H41. Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa (cấp Huyện) Cấp Quận/Huyện Đường thuỷ nội địa (GT)
13 1.005280.000.00.00.H41 Đăng ký thành lập hợp tác xã Cấp Quận/Huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (Liên hiệp hợp tác xã) (KHDT)
14 1.001612.000.00.00.H41 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Cấp Quận/Huyện Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (Hộ kinh doanh) (KHDT)
15 1.005219.000.00.00.H41 Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người bị thu hồi đất nông nghiệp đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Cấp Quận/Huyện Quản lý lao động ngoài nước (LĐTBXH)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG