CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 463 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 QP_DD01 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai Đất đai
2 GDĐT01 Thủ tục tiếp nhận học sinh nước ngoài đến Việt Nam cấp Trung học cơ sở, tiểu học Giáo dục & Đào tạo
3 TP01 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Tư pháp-Hộ tịch
4 TNMT01 Thủ tục xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường Tài nguyên & môi trường
5 QP_DD02 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Đất đai
6 GDĐT02 Thủ tục tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp Trung học cơ sở, tiểu học Giáo dục & Đào tạo
7 QP_HC_TP02 Thủ tục đăng ký kết hôn Tư pháp-Hộ tịch
8 TNMT02 Thủ tục xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản Tài nguyên & môi trường
9 CC03 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản Công chứng
10 QP_DD03 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện Đất đai
11 GDĐT03 Thủ tục chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở, tiểu học. Giáo dục & Đào tạo
12 QP_HC_TP03 Đăng ký nhận Cha, Mẹ , Con Tư pháp-Hộ tịch
13 CC04 Xác nhận sơ yếu lý lịch Công chứng
14 QP_DD04 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Đất đai
15 GDĐT04 Thủ tục cấp bằng tốt nghiệp bổ túc Trung học cơ sở. Giáo dục & Đào tạo

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG