CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 32 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 KHDT01 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể Kế hoạch & đầu tư
2 TXHMXD01 Cấp Giấy phép xây dựng công trình thuộc thẩm quyền cấp huyện Xây dựng
3 TXHMDD02 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đất đai
4 KHDT02 Cấp lại Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của hộ cá thể Kế hoạch & đầu tư
5 TXHMXD02 Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình Xây dựng
6 KHDT03 Đăng ký thay đổi, bổ sung kinh doanh của hộ cá thể Kế hoạch & đầu tư
7 KHDT04 Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh cá thể (tự nguyện) Kế hoạch & đầu tư
8 KHDT05 Chấm dứt hoạt động đối với hộ kinh doanh cá thể (tự nguyện chấm dứt hoạt động) Kế hoạch & đầu tư
9 KD06 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá Kinh doanh
10 TXHMTNMT07 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Tài nguyên & môi trường
11 TXHMDD11 Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Đất đai
12 TXHMDD19 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đất đai
13 TXHMDD21 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất Đất đai
14 TXHMDD22 Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Đất đai
15 TXHMDD24 Thủ tục đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất Đất đai

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG