CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 27 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 DD01 Đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Đất đai
2 GDDT_001 Thủ tục cấp giấy phép thành lập trường mầm non, nhà trẻ Giáo dục & Đào tạo
3 KD01 Thủ tục cấp giấy phép bán lẻ rượu Kinh tế
4 DKKD01 Cấp mới, cấp đổi, cấp lại, Bổ sung thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối hộ kinh doanh Tài Chính - Kế Hoạch
5 CPXD02 Cấp mới, điều chỉnh, gia hạn và cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ Cấp phép xây dựng (SXD)
6 DD02 Đăng ký góp vốn, xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Quy trình hết hiệu lực) Đất đai
7 GDDT_002 Thủ tục cấp giấy phép thành lập trường tiểu học Giáo dục & Đào tạo
8 DKKD02 Đăng ký chia tách, hợp nhất, sáp nhập, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện và thông báo tạm ngừng Hợp tác xã Tài Chính - Kế Hoạch
9 GDDT_003 Thủ tục cấp giấy phép thành lập trường trung học cơ sở Giáo dục & Đào tạo
10 GDDT_004 Thủ tục cấp giấy phép sáp nhập, chia tách trường mầm non, nhà trẻ Giáo dục & Đào tạo
11 KD04 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Kinh tế
12 DD05 Quy trình Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do bị mất Đất đai
13 GDDT_005 Thủ tục cấp giấy phép sáp nhập, chia tách trường tiểu học Giáo dục & Đào tạo
14 KD08 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá Kinh tế
15 GDDT_010 Thủ tục giải thể trường mầm non, nhà trẻ Giáo dục & Đào tạo

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG