CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 58 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 GDDT01 Cấp phép dạy thêm cấp Trung học cơ sở và Tiểu học Giáo dục & Đào tạo
2 LVGD 01 Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục & Đào tạo
3 CHUNG_THUC01 Thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch Tư pháp-Hộ tịch
4 HCTP01 Cấp lại bản chính giấy khai sinh Tư pháp-Hộ tịch
5 HCTPH01 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
6 LVKN 01 Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo Khiếu nại, tố cáo và đơn thư
7 HKD01 Đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh Hợp tác xã
8 LVTBXH 01 Xác nhận đơn xin thăm viếng mộ liệt sĩ Lao động thương binh & xã hội
9 LVNV 01 Tiếp nhận thông báo Nội vụ
10 LVVH 01 Công nhận "Gia đình văn hoá" Văn hóa xã hội
11 LVXD 01 Cấp giấy phép xây dựng Xây dựng
12 GDDT02 Thành lập Cơ sở GD khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Giáo dục & Đào tạo
13 LVGD 02 Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục & Đào tạo
14 CHUNG_THUC02 Thủ tục Chứng thực chữ ký, điểm chỉ trong các giấy tờ, văn bản Tư pháp-Hộ tịch
15 HCTP2 Thủ tục Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt” Tư pháp-Hộ tịch

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG