CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 227 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CC01 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Công chứng
2 DD01 Đăng ký thực hiện trích lục bản đồ địa chính Đất đai
3 TNĐ01 Cấp giấy chứng nhận đăng ký lần đầu đăng ký phương tiện thủy nội địa Đường thủy nội địa
4 GD_01 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình (VH)
5 VT_01 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) Karaoke, Vũ trường (VH)
6 VHCS_01 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện Văn hoá cơ sở (VH)
7 TV_01 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Thư viện (VH)
8 TDTT_01 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Thể dục thể thao (VH)
9 GDĐT_01 Thủ tục tuyển dụng và tiếp nhận nhân viên, giáo viên các bậc học (bậc Tiểu học và THCS) Giáo dục & Đào tạo
10 TP01 Thủ tục đăng ký khai sinh Tư pháp-Hộ tịch
11 NN01 Thủ tục cấp phép khai thác các loại lâm sản ngoài gỗ, tre nứa trong rừng tự nhiên, rừng trồng đối với tổ chức, cá nhân, hộ gia đình Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
12 NV01 Thủ tục thành lập Hội Nội vụ
13 VH01 Cấp giấy phép kinh doanh karaoke Văn hóa
14 CC02 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Công chứng
15 DD02 Đăng ký thực hiện trích lục đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính Đất đai

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG