CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 41 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 DKKD_HGD Đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh. Kinh doanh
2 HTX01 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã đến nơi khác trong phạm vi tỉnh. Hợp tác xã
3 XD01 Cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị Xây dựng
4 DKKD_BLR Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ ( hoặc đại lý bán lẻ ) rượu Kinh doanh
5 TDDKKD_HGD Cấp Giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh Kinh doanh
6 HTX02 Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã. Hợp tác xã
7 XD02 Cấp giấy phép xây dựng tạm Xây dựng
8 DKKD_SLR Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công cho tổ chức, cá nhân ( mục đích kinh doanh ) Kinh doanh
9 TNKD_HGD Cấp Giấy xác nhận tạm dừng kinh doanh đối với hộ kinh doanh. Kinh doanh
10 HTX03 Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã. Hợp tác xã
11 XD03 Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo công trình và nhà ở đô thị Xây dựng
12 HTX04 Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Hợp tác xã
13 XD04 Điều chỉnh giấy phép xây dựng Xây dựng
14 DKKD_BTL cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ ( hoặc đại lý bán lẻ) thuốc lá Kinh doanh
15 HTX05 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã hợp nhất, sáp nhập. Hợp tác xã

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG