CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 64 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 STP_CC_1 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Công chứng (TP)
2 STP_HGTM01 Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc Hoà giải thương mại (TP)
3 STP-LS01 Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn đào tạo nghề luật sư, miễn tập sự hành nghề luật sư Luật sư (TP)
4 STP_TVPL01 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Tư vấn pháp luật (TP)
5 STP_CC_2 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Công chứng (TP)
6 STP_GDTP4 Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp (TP)
7 STP_HGTM02 Thôi làm hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở Tư pháp Hoà giải thương mại (TP)
8 STP-LS02 Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Luật sư (TP)
9 STP_QT02 Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch (Mới) (TP)
10 STP_TVPL02 Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật Tư vấn pháp luật (TP)
11 STP_CC_3 Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Công chứng (TP)
12 STP_GDTP5 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp (TP)
13 STP-LS03 Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Luật sư (TP)
14 STP_TVPL03 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh Tư vấn pháp luật (TP)
15 STP_CC_4 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Công chứng (TP)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG