CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 93 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BTNN-01 Thủ tục xác định cơ quan giải quyết bồi thường Bồi thường nhà nước (TP)
2 STP_GDTP3 Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp (TP)
3 NAN_STP_TPHT_001 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch (TP)
4 STP_NCN01 Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Nuôi con nuôi (TP)
5 STP-QTV1 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Quản tài viên (TP)
6 STP_QT01 Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam Quốc tịch (Mới) (TP)
7 NAN_STP_TGPL_001 Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý (TP)
8 STP_TTTM01 Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài Trọng tài thương mại (TP)
9 BTNN-02 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Bồi thường nhà nước (TP)
10 NAN_STP_TPHT_002 Thủ tục công nhận việc kết hôn đã tiến hành ở nước ngoài (ghi chú kết hôn) Hộ tịch (TP)
11 STP_NCN02 Thủ tục giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Nuôi con nuôi (TP)
12 STP-QTV2 Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Quản tài viên (TP)
13 NAN_STP_TGPL_002 Cấp lại thẻ Cộng tác viên Trợ giúp pháp lý (TP)
14 STP_TTTM02 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài Trọng tài thương mại (TP)
15 STP_BDG02 Thủ tục thu hồi Thẻ đấu giá viên Bán đấu giá tài sản (TP)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG