CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 30 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 SNV_TLTMTDPM01 Thành lập thôn mới, tổ dân phố mới Chính quyền, Địa phương
2 SNV_TLH01 Thành lập Hội Hội - Quỹ
3 SNV_TLTCTNXPXT01 Thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Hội - Quỹ
4 SNV_TBK01 Tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, Ngành , Đoàn Thể Trung Ương, Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung Ương Thi đua khen thưởng
5 SNV_PVVSDTLCDGTPD01 Phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc Văn thư, Lưu trữ
6 SNV_GTTCTNXPCT02 Giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Hội - Quỹ
7 SNV_PDDLH02 Phê duyệt điều lệ Hội Hội - Quỹ
8 SNV_CBSVCTLT02 Cấp bản sao và chứng thực lưu trữ Văn thư, Lưu trữ
9 SNV_XNPHTNXPCT03 Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Công tác Thanh niên
10 SNV_CTSNHNH03 Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội Hội - Quỹ
11 SNV_CCLBSCCHNLT03 Cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ Văn thư, Lưu trữ
12 SNV_DTH04 Đổi tên Hội Hội - Quỹ
13 SNV_TDHTTLDXS04 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Thi đua khen thưởng
14 SNV_GTH05 Giải thể Hội Hội - Quỹ
15 SNV_BCTCĐHNKĐHBT06 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Hội - Quỹ

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG