CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 10 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 LS01 Cấp phép sử dụng Thẻ đi lại của doanh nhân APEC Công tác lãnh sự
2 HTQT01 Tiếp nhận hồ sơ cho ý kiến Cấp mới, gia hạn, sửa đổi và bổ sung Giấy đăng ký hoạt động/ Giấy đăng ký lập Văn phòng Dự án/ Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại địa phương. Hợp tác Quốc tế
3 LS02 Thẩm định hồ sơ cấp phép đoàn ra nước ngoài Công tác lãnh sự
4 HTQT02 Quy trình Cấp phép tổ chức hoạt động hội nghị, hội thảo quốc tế Hợp tác Quốc tế
5 TTNV02 Tiếp nhận giải quyết đơn khiếu nại của tổ chức, công dân Thanh tra
6 LS03 Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao, công hàm, thị thực, chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự. Công tác lãnh sự
7 TTNV03 Tiếp nhận giải quyết đơn tố cáo của tổ chức, công dân Thanh tra
8 LS04 Cho phép phóng viên báo chí nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh Công tác lãnh sự
9 LS05 Quy trình Cấp phép đoàn nước ngoài vào tỉnh hoạt động nghiên cứu khoa học Công tác lãnh sự
10 LS06 Tiếp nhận hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hoá lãnh sự Công tác lãnh sự

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG