CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 34 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BVTV_01 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật (NN)
2 LN_01 Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II và III CITES Lâm nghiệp (NN)
3 TY_01 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (Cấp Tỉnh) Thú y (NN)
4 BVTV_02 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật (NN)
5 TY_02 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn (Cấp Tỉnh) Thú y (NN)
6 TS_02 Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản Thuỷ sản (NN)
7 BVTV_03 Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật (NN)
8 QLCL_03 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP) Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản (NN)
9 TY_03 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống) Thú y (NN)
10 BVTV_04 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh) Bảo vệ thực vật (NN)
11 TY_04 Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại Thú y (NN)
12 TY_05 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn Thú y (NN)
13 BVTV_06 Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm Bảo vệ thực vật (NN)
14 TY_06 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản Thú y (NN)
15 BVTV_07 Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm Bảo vệ thực vật (NN)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG