CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 35 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 SLDTBXH_BTXH01 Tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Bảo trợ xã hội
2 SLDTBXH_DN_01 Thủ tục đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với Trường Trung cấp, Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Doanh nghiệp Dạy nghề
3 SLDTBXH_NCC_01 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác Người có công
4 SLDTBXH_BTXH02 Tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Bảo trợ xã hội
5 SLDTBXH_DN_02 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với Trường Trung cấp, Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Doanh nghiệp Dạy nghề
6 SLDTBXH_NCC_02 Thủ tục hồ sơ xác nhận và giải quyết chế độ với Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Người có công
7 SLDTBXH_BTXH03 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật Bảo trợ xã hội
8 SLDTBXH_DN_03 Thành lập, cho phép thành lập cơ sở Giáo dục nghề nghiệp, phân hiệu của Trường Trung cấp Dạy nghề
9 LDTBXH_VL_03 Cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc Làm - An toàn Lao động
10 SLDTBXH_BTXH04 Cấp lại giấp phép do bị mất, hư hỏng, điều chỉnh giấy phép khi cơ sở chăm sóc người khuyết tật thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, người đứng đầu, phạm vi, nội dung dịch vụ Bảo trợ xã hội
11 SLĐTBXH_DN_04 Thủ tục chia tách, sáp nhâp, đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp Dạy nghề
12 SLDTBXH_NCC_04 Thủ tục giới thiệu giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Người có công
13 LDTBXH_VL_04 Gia hạn Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp Việc Làm - An toàn Lao động
14 SLDTBXH_BTXH05 Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Bảo trợ xã hội
15 SLDTBXH_DN_05 Giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp; chấm dứt hoạt động phân hiệu của Trường Trung cấp Dạy nghề

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG