CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 17 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 TCDLCL 01 Cấp Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy (Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất) Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
2 TCDLCL 02 Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
3 HDKHCN 03 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ Hoạt động khoa học & công nghệ
4 TCDLCL 03 Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
5 TCDLCL 04 Kiểm tra nhà nước chất lượng hàng hóa nhập khẩu Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
6 TCDLCL 05 Thủ tục tiếp nhận Bản công bố sử dụng dấu định lượng Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
7 HDKHCN 06 Hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp một trong các tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ISO 14.000, ISO 22.000, GlobalGap, HACCP.TQM, GMP Hoạt động khoa học & công nghệ
8 TCDLCL 06 Cấp Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn (Trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận đã đăng ký (bên thứ 3) Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
9 HDKHCN 07 Hỗ trợ chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng, sáng chế, giải pháp hữu ích, đăng ký mã số, mã vạch Hoạt động khoa học & công nghệ
10 TCDLCL 07 Cấp Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn (Trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh ( bên thứ nhất). Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
11 HDKHCN 08 Hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào sản xuất, kinh doanh và dịch vụ Hoạt động khoa học & công nghệ
12 HDKHCN 09 Hỗ trợ tham gia chợ công nghệ - thiết bị vùng, quốc gia, quốc tế và Sàn giao dịch công nghệ Nghệ An Hoạt động khoa học & công nghệ
13 HDKHCN 10 Hỗ trợ xây dựng hệ thống thông tin thương mại điện tử Hoạt động khoa học & công nghệ
14 HDKHCN 11 Quy trình xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh Hoạt động khoa học & công nghệ
15 HDKHCN 12 Quy trình xét thưởng công trình sáng tạo khoa học và công nghệ Hoạt động khoa học & công nghệ

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG