CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 47 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CSVC_01 Thủ tục công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Cơ sở vật chất và thiết bị trường học (GD)
2 GDDT_01 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
3 QCT_01 Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú Quy chế thi, tuyển sinh (GD)
4 TCNG_01 Xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (GD)
5 GDDT_02 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
6 QCT_02 Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông Quy chế thi, tuyển sinh (GD)
7 TCNG_02 Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (GD)
8 GDDT_03 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
9 QCT_03 Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia Quy chế thi, tuyển sinh (GD)
10 VBCC_03 Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp Hệ thống văn bằng, chứng chỉ (GD)
11 GDDT_04 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
12 QCT_04 Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia Quy chế thi, tuyển sinh (GD)
13 GDDT_05 giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
14 QCT_05 Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học Quy chế thi, tuyển sinh (GD)
15 GDDT_06 Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG