CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 36 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CCVC01 Thuyên chuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (giáo viên, nhân viên các trường THPT, TTGDTX, TTKTTHHN) Công chức, Viên chức
2 CDLHT01 Thủ tục chuyển đổi trường THPT dân lập sang trường THPT tư thục Chuyển đổi loại hình trường
3 TSĐH-CĐ01 Đăng ký dự thi Đại học, Cao đẳng Chuyển đổi loại hình trường
4 HPHS01 Xin miễn giảm học phí tại các cơ cở trường học HỌC PHÍ HỌC SINH
5 KNTC01 Tiếp công dân Khiếu nại, tố cáo và đơn thư
6 TCQG01 Đề nghị công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
7 TĐKT01 Thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú. Thi đua khen thưởng
8 TLTTCCN01 Thủ tục thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp Thành lập, sát nhập, chia tách các tổ chức, đơn vị cơ sở giáo dục
9 TĐĐA01 Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN
10 CCVC02 Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc Sở (giáo viên, nhân viên các trường THPT, TTGDTX, TTKTTHHN) Công chức, Viên chức
11 TSĐH-CĐ02 Đăng ký xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng Chuyển đổi loại hình trường
12 CGP02 Thủ tục cấp giấy phép đào tạo tin học, bồi dưỡng ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên (Đối với các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, cấp huyện; các trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo) Cấp giấy phép
13 KNTC02 Tiếp nhận đơn thư - xử lý đơn thư Khiếu nại, tố cáo và đơn thư
14 TCQG02 Đề nghị công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
15 SN,CTTTCCN02 Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp Thành lập, sát nhập, chia tách các tổ chức, đơn vị cơ sở giáo dục

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG