CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 SDL_QLK26 Thủ tục công nhận Khu du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An Bản quyền tác giả (VH)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG