CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 27 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 KD01 Cấp giấy phép kinh doanh bản lẻ sản phẩm rượu (cấp mới, cấp bổ sung sửa đổi, cấp lại) Kinh doanh
2 KD02 Cấp giấy phép kinh doanh bản lẻ (đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá (cấp mới, cấp bổ sung sửa đổi, cấp lại) Kinh doanh
3 KD03 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (cấp mới, cấp bổ sung sửa đổi, cấp lại) Kinh doanh
4 VH03 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG Văn hóa
5 VH04 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Văn hóa
6 VH05 Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy Văn hóa
7 QLTC06 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Hộ kinh doanh cá thể
8 QLTNMT06 góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Tài nguyên & môi trường
9 QLTC07 Thủ tục Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh cá thể
10 QLTC09 Thủ tục Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh Hộ kinh doanh cá thể
11 QLDD10 Thủ tục ghi nợ và xóa ghi nợ tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân Đất đai
12 QLDD12 Thủ tục Cung cấp thông tin địa chính Đất đai
13 QLDD17 Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai Đất đai
14 HC-TP 18 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài và văn bản có tính chất song ngữ Tư pháp-Hộ tịch
15 HC-TP 19 Quy trình Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch (Trong trường hợp sổ hộ tịch chỉ còn lưu tại UBND cấp huyện), bản sao quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, giới tính Tư pháp-Hộ tịch

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG