CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 198 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 NDN_CAX01 Xác nhận thường trú tại địa phương Công An
2 NDN_TNMT_TDNCSDD01 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện cho thuê đất và cho phép CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh Đất đai
3 NDN_KTHT_CGCNPTTNDLD01 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác Đường thủy nội địa
4 NDN_GDDT_GTHTTHCS01 Thủ tục giải thể hoạt động trường trung học cơ sở Giáo dục & Đào tạo
5 NDN-HCTP01 Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc Tư pháp-Hộ tịch
6 NDN_HCTP_CBSTSG01 Cấp bản sao từ sổ gốc Tư pháp-Hộ tịch
7 NDN_HCTP_DKGKS01 Đăng ký khai sinh đúng hạn cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam có cha và mẹ là công dân Việt Nam cư trú ở trong nước Tư pháp-Hộ tịch
8 NDN-LDTBXH01 Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ Tuất từ trần cho thân nhân(chế độ hưởng mai tang phí, trợ cấp một lần và trợ cấp hàng tháng) người có công với cách mạng Lao động thương binh & xã hội
9 NDN_LDTBXH_DCMLS01 Thủ tục di chuyển mộ liệt sỹ Lao động thương binh & xã hội
10 NDN-LN01 Đăng ký khai thác tận dụng gỗ trên đất rừng trồng bằng vốn tự có khi chuyển sang trồng cao su của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn Lâm Nghiệp
11 NDN-NNNT01 Xác nhận đơn giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
12 NDN_NN_CGCNKTTT01 Thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
13 NDN_TDKT_TGKCT01 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện Thi đua khen thưởng
14 NDN_TNMT_DKDABVMTDG01 ĐĂNG KÝ ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN Tài nguyên & môi trường
15 NDN_VH_CGCNTCDTCC01 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Văn hóa

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG