CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 334 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 HNN_VPD_01 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng loạt cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã, thị trấn Đất đai
2 HC_TP01 Thủ tục đăng ký khai sinh Tư pháp-Hộ tịch
3 HNN_HCTP_DKKSYTNN01 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
4 HN_HCTP_CTBSTBC01 Chứng thực bản sao từ bản chính Tư pháp-Hộ tịch
5 HNN_KTHT01 THỦ TỤC THAY ĐỔI , BỔ SUNG GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU Kinh doanh
6 HNN_LDTBXH_TVMLS01 Thủ tục thăm viếng mộ liệt sỹ Lao động thương binh & xã hội
7 HNN_VPD_02 Cấp lại Giấy chứng nhận QSD đất do bị mất Đất đai
8 HC_TP02 Thủ tục đăng ký kết hôn Tư pháp-Hộ tịch
9 HNN_HCTP_DKKHYTNN02 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
10 HNN_KTHT02 THỦ TỤC THAY ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH Kinh doanh
11 HNN_LDTBXH_HTDCHCLS02 Thủ tục hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ Lao động thương binh & xã hội
12 HNN_VPD_03 Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị rách, hư hỏng, sai sót Đất đai
13 HC_TP03 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Tư pháp-Hộ tịch
14 HNN_LDTBXH_TDHSBHYT03 Thủ tục, quy trình thẩm định hồ sơ sửa thẻ BHYT người có công và thân nhân người có công với cách mạng Lao động thương binh & xã hội
15 HNN_VPDKD_CMDSDD03 Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh. Tài nguyên & môi trường

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG