CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 518 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CLO_TP_01 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
2 HCTP01 XÁC NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ HƯỞNG MAI TÁNG PHÍ VÀ TRỢ CẤP MỘT LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG Tư pháp-Hộ tịch
3 CLO_LDTBXH_01 Thủ tục giải quyết hồ sơ thờ cúng liệt sỹ Lao động thương binh & xã hội
4 CLO_LDTBXH_BTXH.006 Thủ tục đề nghị hỗ trợ khẩn cấp cho trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không có người thân thích chăm sóc Lao động thương binh & xã hội
5 CLO_LDTBXH_BTXH.008 Thủ tục nhận chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp thuộc diện nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời tại cộng đồng Lao động thương binh & xã hội
6 CLO_LDTBXH_BTXH_001 Thủ tục đề nghị trợ cấp xã hội thường xuyên Lao động thương binh & xã hội
7 CLO_LDTBXH_NCC01 Xác nhận Cấp giấy báo tử (đối với những người hy sinh thuộc cơ quan cấp huyện, xã kể cả doanh nghiệp đóng trên địa bàn), đối với Thương binh tái phát vết thương. Lao động thương binh & xã hội
8 CLO_LDTBXH_NCC_001 Thủ tục giải quyết hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi Bà mẹ Việt nam anh hùng Lao động thương binh & xã hội
9 TBXH01 XÁC NHẬN VÀ CÔNG NHẬN LIỆT SỸ Lao động thương binh & xã hội
10 VH01 PHÊ DUYỆT QUY ƯỚC TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA (HƯƠNG ƯỚC LÀNG VĂN HÓA) Văn hóa xã hội
11 CLO_YTE_01 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến, giới thiệu sản phẩm thực phẩm, cửa hàng ăn, căng tin, nhà hàng ăn uống, bếp ăn tập thể, khách sạn không thuộc tỉnh cấp giấy phép chứng nhận, trường học, các lễ hội, Hội nghị, các khu du lịch, chợ và Bệnh viện...do huyện và Thị xã, thành phố tổ chức và quản lý. An toàn thực phẩm
12 TNMT01 CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ TẠI NHỮNG ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN ĐÃ CÓ QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐƯỢC DUYỆT THUỘC ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH DO PHƯỜNG QUẢN LÝ Xây dựng
13 CLO_TP_02 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
14 HCTP02 XOÁ ĐĂNG KÝ KHAI TỬ CHO NGƯỜI BỊ TOÀ ÁN TUYÊN BỐ LÀ ĐÃ CHẾT, ĐÃ ĐĂNG KÝ KHAI TỬ NHƯNG VẪN CÒN SỐNG TRỞ VỀ. Tư pháp-Hộ tịch
15 CLO_LDTBXH_BTXH.002 Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng Lao động thương binh & xã hội

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG