CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 24 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 KHDT_01 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giới thiệu địa điểm đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Quản lý Đầu tư và Thương mại trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
2 QHXD_01 Thủ tục cho phép khảo sát lựa chọn địa điểm xây dựng hoặc giới thiệu chấp thuận địa điểm Quản lý Quy hoạch xây dựng trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
3 DD_01 Thủ tục Giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong khu kinh tế Đông Nam (Đối với dự án do Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam giao lại đất, cho thuê đất) Quản lý Tài nguyên và Môi trường trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
4 QHXD_02 Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các dự án trong KKT Đông Nam và các KCN tỉnh Nghệ An Quản lý Quy hoạch xây dựng trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
5 DD_02 Giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp thuê lại, nhận chuyển nhượng của các Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Quản lý Tài nguyên và Môi trường trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
6 KHDT_03 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh Quản lý Đầu tư và Thương mại trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
7 QHXD_03 Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Quản lý Quy hoạch xây dựng trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
8 DD_03 Xác định giá đất trong Khu kinh tế Đông Nam Quản lý Tài nguyên và Môi trường trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
9 QHXD_04 Thẩm định, phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng các dự án đầu tư vào KKT Đông Nam và các KCN tỉnh Nghệ An Quản lý Quy hoạch xây dựng trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
10 DD_04 Chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng (sản xuất, đặc dụng, phòng hộ) sang mục đích sử dụng khác không phải lâm nghiệp và chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa sang mục đích khác (Nhà đầu tư nộp hồ sơ cùng lúc hồ sơ xin giao đất, cho thuê đất nếu có) Quản lý Tài nguyên và Môi trường trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
11 KHDT_05 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư) Quản lý Đầu tư và Thương mại trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
12 QHXD_05 Thẩm định thiết kế cơ sở Quản lý Quy hoạch xây dựng trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
13 DD_05 Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An Quản lý Tài nguyên và Môi trường trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
14 KHDT_06 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Áp dụng cho cả thủ tục thuộc diện quyết định Chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội) Quản lý Đầu tư và Thương mại trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
15 QHXD_06 Thẩm định thiết kế kỹ thuật ( Thiết kế BVTC) Quản lý Quy hoạch xây dựng trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG