CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 37 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.009374.000.00.00.H41 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí (TTTT)
2 1.003888.000.00.00.H41 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Báo chí (TTTT)
3 1.003659.000.00.00.H41 Cấp giấy phép bưu chính Bưu chính (TTTT)
4 1.010902.000.00.00.H41 Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Bưu chính (TTTT)
5 2.001765.000.00.00.H41 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (TTTT)
6 1.003868.000.00.00.H41 Cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Xuất bản, In và Phát hành (TTTT)
7 1.009386.000.00.00.H41 Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí (TTTT)
8 1.003687.000.00.00.H41 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Bưu chính (TTTT)
9 1.003384.000.00.00.H41 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (TTTT)
10 2.001594.000.00.00.H41 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành (TTTT)
11 1.003633.000.00.00.H41 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Bưu chính (TTTT)
12 2.001098.000.00.00.H41 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (TTTT)
13 2.001584.000.00.00.H41 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành (TTTT)
14 2.001171.000.00.00.H41 Cho phép họp báo (trong nước) Báo chí (TTTT)
15 1.004379.000.00.00.H41 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính (TTTT)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG