• abc
 • Danh mục thủ tục hành chính
 • Thống kê
 • Đánh giá sự hài lòng
 • Phản ánh - Kiến nghị

 • Cơ quan thực hiện

  Thống kê dịch vụ công

  Tìm thấy 37 thủ tục
  STT Mã chuẩn Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ Quan thực hiện Mức độ Thao tác
  1 1.009374.000.00.00.H41 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí (TTTT) Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình
  2 1.003888.000.00.00.H41 Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Báo chí (TTTT) Sở Thông tin và Truyền thông Một phần
  3 1.003659.000.00.00.H41 Cấp giấy phép bưu chính Bưu chính (TTTT) Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình
  4 1.010902.000.00.00.H41 Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Bưu chính (TTTT) Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình
  5 2.001765.000.00.00.H41 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (TTTT) Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình
  6 1.003868.000.00.00.H41 Cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Xuất bản, In và Phát hành (TTTT) Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình
  7 1.009386.000.00.00.H41 Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí (TTTT) Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình
  8 1.003687.000.00.00.H41 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Bưu chính (TTTT) Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình
  9 1.003384.000.00.00.H41 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (TTTT) Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình
  10 2.001594.000.00.00.H41 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành (TTTT) Sở Thông tin và Truyền thông Một phần
  11 1.003633.000.00.00.H41 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Bưu chính (TTTT) Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình
  12 2.001098.000.00.00.H41 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (TTTT) Sở Thông tin và Truyền thông Một phần
  13 2.001584.000.00.00.H41 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành (TTTT) Sở Thông tin và Truyền thông Một phần
  14 2.001171.000.00.00.H41 Cho phép họp báo (trong nước) Báo chí (TTTT) Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình
  15 1.004379.000.00.00.H41 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính (TTTT) Sở Thông tin và Truyền thông Toàn trình
  Hiển thị dòng/trang

  THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

  Đã kết nối EMC