• abc
 • GIỚI THIỆU
 • Thủ tục hành chính
 • Dịch vụ công trực tuyến
 • Đánh giá
 • Phản ánh kiến nghị
 • Thống kê

 • Cơ quan thực hiện

  Thống kê dịch vụ công

  Tìm thấy 11 thủ tục
  STT Mã chuẩn Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ Quan thực hiện Mức độ Thao tác
  1 2.002173.000.00.00.H41 Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Quản lý công sản (TC) Sở Tài chính Một phần
  2 2.002217.000.00.00.H41 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Quản lý giá (TC) Sở Tài chính Toàn trình
  3 1.006241.000.00.00.H41 Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh Quản lý giá (TC) Sở Tài chính Một phần
  4 2.002206.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Tin học - Thống kê (TC) Sở Tài chính Toàn trình
  5 1.005419.000.00.00.H41 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư Quản lý công sản (TC) Sở Tài chính Một phần
  6 1.005429.000.00.00.H41 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Quản lý công sản (TC) Sở Tài chính Một phần
  7 1.006218.000.00.00.H41 Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Quản lý công sản (TC) Sở Tài chính Một phần
  8 1.006219.000.00.00.H41 Thủ tục chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên Quản lý công sản (TC) Sở Tài chính Một phần
  9 1.006220.000.00.00.H41 Thủ tục thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu Quản lý công sản (TC) Sở Tài chính Một phần
  10 1.005434.000.00.00.H41 Mua quyển hóa đơn Quản lý công sản (TC) Sở Tài chính Một phần
  11 1.005435.000.00.00.H41 Mua hóa đơn lẻ Quản lý công sản (TC) Sở Tài chính Một phần
  Hiển thị dòng/trang

  THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

  Đã kết nối EMC