CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 95 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 GPXD_01 Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến Cấp phép xây dựng (SXD)
2 1.009788.000.00.00.H41 Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh. Quản lý chất lượng công trình xây dựng (XD)
3 1.002515.000.00.00.H41 Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (XD)
4 1.002572.000.00.00.H41 Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Kinh doanh bất động sản (XD)
5 1.007750.000.00.00.H41 Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua Nhà ở và công sở (XD)
6 1.007764.000.00.00.H41 Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước Nhà ở và công sở (XD)
7 1.004001.000.00.00.H41 Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III Hoạt động xây dựng (XD)
8 1.009928.000.00.00.H41 Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III Hoạt động xây dựng (XD)
9 1.008432.000.00.00.H41 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh Quy hoạch xây dựng, kiến trúc (XD)
10 VLXD_01 Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở dự án khai thác chế biến khoáng sản làm Vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng Vật liệu xây dựng (XD)
11 GPXD_02 Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị Cấp phép xây dựng (SXD)
12 GDNN_02 Đăng ký công bố thông tin tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (XD)
13 1.002625.000.00.00.H41. Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng Kinh doanh bất động sản (XD)
14 1.006873.000.00.00.H41 Thủ tục công nhận/công nhận lại hạng nhà chung cư Nhà ở và công sở (XD)
15 1.007766.000.00.00.H41 Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Nhà ở và công sở (XD)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG