• abc
 • GIỚI THIỆU
 • Thủ tục hành chính
 • Dịch vụ công trực tuyến
 • Đánh giá
 • Phản ánh kiến nghị
 • Thống kê

 • Cơ quan thực hiện

  Thống kê dịch vụ công

  Tìm thấy 126 thủ tục image_excel
  STT Mã chuẩn Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ Quan thực hiện Mức độ Thao tác
  1 1.005190.000.00.00.H41 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Giám định thương mại (CT) Sở Công thương Toàn trình
  2 1.012471.000.00.00.H41 Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ tại Hội đồng cấp tỉnh Nghề thủ công mỹ nghệ (CT) Sở Công thương Một phần
  3 2.000591.000.00.00.H41 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm (CT) Sở Công thương Toàn trình
  4 1.001158.000.00.00.H41 Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Công nghiệp nặng (CT) Sở Công thương Một phần
  5 2.000621.000.00.00.H41 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Điện (CT) Sở Công thương Toàn trình
  6 2.001249.000.00.00.H41 Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương Điện (CT) Sở Công thương Toàn trình
  7 2.001561.000.00.00.H41 Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương Điện (CT) Sở Công thương Toàn trình
  8 2.001724.000.00.00.H41 Cấp Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương Điện (CT) Sở Công thương Toàn trình
  9 1.011506.000.00.00.H41 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Hoá chất (CT) Sở Công thương Toàn trình
  10 2.001547.000.00.00.H41 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Hoá chất (CT) Sở Công thương Toàn trình
  11 2.000078.000.00.00.H41 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Kinh doanh khí (CT) Sở Công thương Toàn trình
  12 2.000142.000.00.00.H41 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Kinh doanh khí (CT) Sở Công thương Toàn trình
  13 2.001646.000.00.00.H41 Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Lưu thông hàng hoá trong nước (CT) Sở Công thương Toàn trình
  14 2.000191.000.00.00.H41 Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương Quản lý Cạnh tranh (CT) Sở Công thương Toàn trình
  15 2.000255.000.00.00.H41 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa Thương mại quốc tế (CT) Sở Công thương Toàn trình
  dòng/trang

  THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

  Đã kết nối EMC