CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 37 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BAO_01 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Báo chí (TTTT)
2 BC_01 Cấp giấy phép bưu chính Bưu chính (TTTT)
3 PTTH_01 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (TTTT)
4 XB_01 Cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Xuất bản, In và Phát hành (TTTT)
5 BAO_02 Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí (TTTT)
6 BC_02 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Bưu chính (TTTT)
7 PTTH_02 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (TTTT)
8 XB_02 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành (TTTT)
9 BAO_03 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí (TTTT)
10 BC_03 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Bưu chính (TTTT)
11 PTTH_03 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (TTTT)
12 XB_03 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành (TTTT)
13 BAO_04 Cho phép họp báo (trong nước) Báo chí (TTTT)
14 BC_04 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính (TTTT)
15 PTTH_04 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (TTTT)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG