CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 86 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 NAN_ASN_XDG00 Gia hạn giấy phép xây dựng Xây dựng
2 CA_01 Cấp mới chứng minh nhân dân (9 số) Công An
3 NAN_ASN_DDI001 Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất Đất đai
4 ASN_HCTP_001 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
5 NAN_ASN_KDH001 Cấp Giấy xác nhận tạm dừng kinh doanh đối với hộ kinh doanh. Kinh doanh
6 NAN_ASN_HTX001 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã từ tỉnh khác. Hợp tác xã
7 NAN_ASN_QLCT_001 Tách sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Quản lý đăng ký cư trú
8 CA_02 Cấp đổi chứng minh nhân dân (9 số) Công An
9 NAN_ASN_DDI002 Thủ tục đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất Đất đai
10 ASN_HCTP_002 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
11 NAN_ASN_KDH002 Cấp Giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh Kinh doanh
12 NAN_ASN_HTX002 Đăng ký đổi tên Hợp tác xã Hợp tác xã
13 NAN_ASN_QLCT_002 Cấp đổi sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Quản lý đăng ký cư trú
14 VH02 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Văn hóa
15 NAN_ASN_XDG002 Điều chỉnh giấy phép xây dựng Xây dựng

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG