CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1765 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.001187 Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
2 G303_HCC Giải quyết chế độ thai sản đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đã thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
3 1.002051 Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
4 2.001428 Đăng ký mẫu con dấu mới Đăng ký, quản lý con dấu
5 2.001478 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
6 KHDT_01 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giới thiệu địa điểm đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Đầu tư tại Việt Nam (KHDT)
7 1.000105.000.00.00.H41 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Việc làm (LĐTBXH)
8 3.000019.000.00.00.H41 Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế Quản lý công sản (TC)
9 1.010727.000.00.00.H41 Cấp giấy phép môi trường Môi trường (TNMT)
10 DD_01 Thủ tục Giao đất, cho thuê đất đối với các dự án trong khu chức năng thuộc Khu kinh tế Đông Nam (Kể cả điều chỉnh) Quản lý Tài nguyên và Môi trường trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
11 1.003490.000.00.00.H41 Thủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh Du lịch (VH)
12 1.004528.000.00.00.H41 Thủ tục công nhận điểm du lịch Du lịch (VH)
13 1.004594.000.00.00.H41 Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch Du lịch (VH)
14 1.005015.000.00.00.H41 Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục Các cơ sở giáo dục khác (GD)
15 1.005073.000.00.00.H41 Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm Giáo dục nghề nghiệp (GD)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG