CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh
Lĩnh vực Dân số - Sức khoẻ sinh sản (YT)
Cơ quan thực hiện Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Cha mẹ hoặc người thân thích của trẻ gửi hồ sơ xin cấp lại giấy chứng sinh cho cơ sở khám chữa bệnh nơi đã cấp giấy chứng sinh lần đầu.

 • Bước 2: Trong phạm vi 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải cấp lại giấy chứng sinh cho trẻ. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 03 ngày làm việc,

 • Bước 3: Trả giấy chứng sinh cho gia đình trẻ tại cơ sở y tế.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 03 Ngày làm việc

  Nộp trực tiếp tại Cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương

Phí Không
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Giấy tờ chứng minh nội dung nhầm lẫn Bản chính: 1
Bản sao:
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh theo mẫu quy định tại phụ lục 3-TT số 17/2012/TT-BYT của Bộ Y tế Phụ lục số 03 TT17.2012.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện Không có
Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 06/2012/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực Số: 06/2012/NĐ-CP

 • Thông tư 17/2012/TT-BYT - Quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh Số: 17/2012/TT-BYT

 • Thông tư 14/2016/TT-BYT - hướng dẫn chi Tiết thi hành một số Điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế Số: 14/2016/TT-BYT

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Giấy chứng sinh

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG