CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Người hưởng lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại hoặc thay đổi tài khoản cá nhân
Lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
Cơ quan thực hiện

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An

Cách thức thực hiện

Cá nhân, tổ chức lựa chọn 1 trong các hình thức nộp sau:

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công hoặc tại điểm chi trả;

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích 

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Trình tự thực hiện

Bước 1. Lập, nộp hồ sơ

Người hưởng lập theo quy định tại mục (Thành phần hồ sơ); ghi rõ: Số tài khoản cá nhân (hoặc thẻ ATM), ngân hàng nơi mở tài khoản; hoặc nơi nhận chế độ BHXH hàng tháng mới. Nếu có chi phí phát hành thẻ ATM lần đầu, người hưởng nộp chứng từ cho Bưu điện tỉnh hoặc Bưu điện huyện để thanh toán theo quy định.

Bước 2. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định

Bước 3. Nhận kết quả giải quyết

Người hưởng lĩnh phí phát hành thẻ ATM (trong trường hợp phát hành thẻ ATM lần đầu).

Thời hạn giải quyết

Không quá 1,5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

- Thông báo thay đổi thông tin người hưởng (mẫu số 2-CBH);

- Chứng từ thu phí mở tài khoản cá nhân lần đầu của Ngân hàng nơi người hưởng mở tài khoản.

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

Không

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG