CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Chi trả các chế độ bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ học nghề, hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề
Lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
Cơ quan thực hiện

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An

Cách thức thực hiện

- Đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công;

- Nộp qua dịch vụ Bưu chính công ích về Trung tâm Phục vụ hành chính công

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện

Bước 1: Trung tâm dịch vụ việc làm lập hồ sơ theo thành phần hồ sơ quy định

Bước 2: Nộp hồ sơ theo các cách thức nêu tại cách thực hiện

Bước 3: Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định

Bước 4: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính là: thẻ BHYT, số tiền chi trả chế độ vào tài khoản của đối tượng hưởng

Thời hạn giải quyết

Không quá 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

- Quyết định của Trung tâm dịch vụ việc làm (các loại)

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

Không

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG