CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Gộp sổ BHXH
Lĩnh vực Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
Cơ quan thực hiện

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ về Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, địa chỉ: số 16 đường Trường Thi, phường Trường Thi, thành phố Vinh, vào giờ làm việc hành chính các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

Cá nhân, tổ chức lựa chọn 1 trong các hình thức nộp sau:

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công;

- Nộp qua đường bưu điện

- Nộp trực tuyến trên: https://dichvucong.gov.vn/

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức/cá nhân lập hồ sơ theo thành phần hồ sơ quy định

Bước 2: Nộp hồ sơ theo các cách thức nêu tại cách thực hiện

Bước 3: Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định

Bước 4: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính là sổ BHXH

Thời hạn giải quyết

Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS);

- Các sổ BHXH đề nghị gộp (nếu có).

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

Không

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG