CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế
Lĩnh vực Quản lý công sản (TC)
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan thực hiện TTHC: Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài Chính

 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc qua dịch vụ bưu chính; hoặc trực tuyến qua Cổng Dichvucong.nghean.gov.vn.

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần theo Thông báo giờ làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể: Sáng từ 7h-11h30' đối với giờ làm việc mùa hè, 7h30'-12h' đối với giờ làm việc của mùa đông, chiều từ 13h30'-17h.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường Bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16, đường Trường Thi,  Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Nộp qua cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: http://dichvucong.nghean.gov.vn.

Công chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh kiểm tra tính pháp lý và các loại giấy tờ:

- Đối với cách thức nộp trực tiếp: chủ đầu tư trực tiếp hoặc ủy quyền, người được uỷ quyền phải có giấy giới thiệu, chứng minh nhân dân hoặc giấy uỷ quyền hợp pháp;

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, đúng thủ tục quy định: Biên nhận hồ sơ và chuyển giấy hẹn kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng thủ tục quy định: Hướng dẫn và trả lại cho tổ chức để hoàn thiện lại.

Bước 3: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến theo yêu cầu.

 

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc.  

Phí

Thu theo quy định

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

+ Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp

+ Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

+ Quyết định phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

+ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

+ Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao;

+ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; và Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính;

+ Thông tư số77/2014/TT- BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; và Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 về sửa đổi, bổ sung một số điều của  Thông tư số 77/2014/TT- BTC ngày 16/6/2014;

+ Thông tư số 89/2017/TT-BTC ngày 23/8/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao;

+ Quyết định số 102/QĐ-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tài chính.

 

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG