CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước
Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa (GT)
Cơ quan thực hiện

Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An

 

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, Số 16 đường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An.

- Nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ  4: http://dichvucong.nghean.gov.vn

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

- Nộp hồ sơ TTHC:

Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước đến cơ quan đăng ký phương tiện.

- Giải quyết TTHC:

Cơ quan đăng ký phương tiện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện cho chủ phương tiện; trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Cơ quan đăng ký phương tiện thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên cổng thông tin điện tử của cơ quan về các trường hợp xóa đăng ký phương tiện.

 

 

Thời hạn giải quyết

01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thực hiện theo Mẫu;

- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đã được cấp.

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

Nghị định 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ Quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện vui chơi giải trí dưới nước Tải về

Kết quả thực hiện

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG