CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa (cấp Huyện)
Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa (GT)
Cơ quan thực hiện

Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:

 • Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký, cụ thể: + Quầy của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An (đăng ký phương tiện mang cấp VR-SB, phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn, phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính trên 15 sức ngựa, phương tiện có sức chở trên 12 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh)

 • + Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện thực hiện đăng ký phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý.

 • + Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã: Thực hiện đăng ký phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý;

b) Giải quyết TTHC:

 • Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ;

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cho chủ phương tiện. Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 03 Ngày làm việc

  03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. (đối với cấp huyện)

  03 Ngày làm việc

  03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. ( đối với cấp xã)

  02 Ngày làm việc

  02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với cấp tỉnh

 • Trực tuyến
 • 02 Ngày làm việc

  02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với cấp tỉnh

  03 Ngày làm việc

  03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. (đối với cấp huyện)

  03 Ngày làm việc

  03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. ( đối với cấp xã)

 • Dịch vụ bưu chính
 • 02 Ngày làm việc

  02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với cấp tỉnh

  03 Ngày làm việc

  03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. (đối với cấp huyện)

  03 Ngày làm việc

  03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. ( đối với cấp xã)

Phí

Không

Lệ Phí

70.000

Thành phần hồ sơ

Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
02 (hai) ảnh có kích thước 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính) đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa theo mẫu này đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa theo mẫu; Mẫu26.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0

Xuất trình bản chính các loại giấy tờ sau đây để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy phép hoặc tờ khai phương tiện nhập khẩu theo quy định của pháp luật đối với phương tiện được nhập khẩu;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam đối với tổ chức nước ngoài hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam đối với cá nhân nước ngoài;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Hợp đồng cho thuê tài chính đối với trường hợp tổ chức cho thuê tài chính đề nghị được đăng ký phương tiện tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú của bên thuê.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc hợp đồng đóng mới phương tiện đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm. (Trường hợp chủ phương tiện là cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa và phục hồi phương tiện được phép hoạt động theo quy định của pháp luật khi thực hiện đăng ký không phải xuất trình Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc hợp đồng đóng mới phương tiện đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm).   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý
 • Giao thông đường thủy nội địa Số: 23/2004/QH11

 • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa Số: 48/2014/QH13

 • Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa Số: 75/2014/TT-BGTVT

 • Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt Số: 198/2016/TT-BTC

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa theo mẫu. Tải về In ấn

Kết quả thực hiện
 • Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG