CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục công nhận điểm du lịch
Lĩnh vực Du lịch (VH)
Địa chỉ tiếp nhận

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An (Địa chỉ: Số 16, đường Trường Thi, TP.Vinh);

- Hoặc nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ:https://dichvucong.nghean.gov.vn

Cơ quan thực hiện

Sở Du lịch - Tỉnh Nghệ An

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An (Địa chỉ: Số 16, đường Trường Thi, TP.Vinh);

- Hoặc nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tại địa chỉ:https://dichvucong.nghean.gov.vn

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Nộp hồ sơ về địa chỉ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An. Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. Cá nhân, tổ chức lựa chọn một trong các hình thức nộp sau:

 • - Nộp hồ sơ trực tiếp;

 • - Nộp trực tuyến : https://dichvucong.nghean.gov.vn

 • - Nộp qua đường bưu điện.

- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ,

 • Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định

 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công nhận điểm du lịch; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 19 Ngày

  19 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Trực tuyến
 • 19 Ngày

  19 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Dịch vụ bưu chính
 • 19 Ngày

  19 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
(1) Đơn đề nghị công nhận điểm du lịch (Mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017) Đơn đề nghị công nhận điểm Du lịch.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
(2) Bản thuyết minh về điều kiện công nhận điểm du lịch   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

(1) Có tài nguyên du lịch, có ranh giới xác định trên bản đồ.

(2) Có kết cấu hạ tầng, dịch vụ cần thiết bảo đảm phục vụ khách du lịch, bao gồm:

- Có kết nối giao thông, thông tin liên lạc thuận lợi;

- Có điện, nước sạch;

- Có biển chỉ dẫn, thuyết minh về điểm du lịch;

- Có dịch vụ ăn uống, mua sắm.

(3) Đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, bao gồm:

- Có bộ phận bảo vệ trực 24 giờ mỗi ngày;

- Công khai số điện thoại, địa chỉ của tổ chức, cá nhân quản lý điểm du lịch;

- Có hình thức tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của khách du lịch;

- Nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ, được thông gió và đủ ánh sáng, được bố trí đủ, tương ứng với số lượng khách du lịch vào thời kỳ cao điểm;

- Có biện pháp thu gom và xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; bố trí nhân lực làm vệ sinh môi trường;

- Áp dụng các biện pháp phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật.

Căn cứ pháp lý
 • Luật 09/2017/QH14 Số: 09/2017/QH14

 • Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL Số: 06/2017/TT-BVHTTDL

 • Nghị định 168/2017/NĐ-CP Số: 168/2017/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • Đơn đề nghị công nhận điểm du lịch (Mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017) Tải về In ấn

Kết quả thực hiện
 • Quyết định công nhận điểm du lịch

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG