CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giới thiệu địa điểm đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam (KHDT)
Cơ quan thực hiện

Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ về địa chỉ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An. Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Cá nhân, tổ chức lựa chọn một trong các hình thức nộp sau:
- Nộp hồ sơ trực tiếp;
- Nộp trực tuyến : https://dichvucong.nghean.gov.vn/
- Nộp qua đường bưu điện.

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Sáng từ 7h-11h30' đối với giờ làm việc mùa hè, 7h30'-12h' đối với giờ làm việc của mùa đông - theo Thông báo giờ làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, chiều từ 13h30'-17h.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An, số 09, Đại lộ V.I Lênin, phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả kiểm tra tính pháp lý và các loại giấy tờ:

- Đối với cách thức nộp trực tiếp: chủ đầu tư trực tiếp hoặc ủy quyền, người được uỷ quyền phải có giấy giới thiệu, chứng minh nhân dân hoặc giấy uỷ quyền hợp pháp;

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, đúng thủ tục quy định: Biên nhận hồ sơ và chuyển giấy hẹn kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng thủ tục quy định: Hướng dẫn và trả lại cho tổ chức để hoàn thiện lại.

Bước 3: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An theo phiếu hẹn.

Thời hạn giải quyết

12 ngày làm việc.


Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư ( mẫu I.1, I.3,);

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

- Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;

- Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

- Đề xuất nhu cầu sử dụng đất đối với dự án đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm sơ đồ vị trí khu đất dự kiến lập quy hoạch xây dựng dự án;

Trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nhà đầu tư nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

- Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật Đầu tư gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

- Sơ đồ vị trí xin khảo sát lựa chọn địa điểm, dự kiến ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch;

- Văn bản thống nhất địa điểm của cấp có thẩm quyền liên quan (nếu có).

- Giải trình khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định (đối với ngành nghề phải có điều kiện theo quy định).

Số lượng bộ hồ sơ 03 bộ (trong đó có 01 bộ gốc)
Yêu cầu - điều kiện


Không


Căn cứ pháp lý

- Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2014;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/11/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

- Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.


Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư Tải về

Kết quả thực hiện

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG