CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục Giao đất, cho thuê đất đối với các dự án trong khu chức năng thuộc Khu kinh tế Đông Nam (Kể cả điều chỉnh)
Lĩnh vực Quản lý Tài nguyên và Môi trường trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan thực hiện TTHC: Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc qua dịch vụ bưu chính; hoặc trực tuyến qua Cổng Dichvucong.nghean.gov.vn

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần theo Thông báo giờ làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể Sáng từ 7h-11h30' đối với giờ làm việc mùa hè, 7h30'-12h' đối với giờ làm việc của mùa đông, chiều từ 13h30'-17h.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường Bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16, đường Trường Thi,  Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Nộp qua cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: http://dichvucong.nghean.gov.vn.

Công chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh kiểm tra tính pháp lý và các loại giấy tờ:

- Đối với cách thức nộp trực tiếp: chủ đầu tư trực tiếp hoặc ủy quyền, người được uỷ quyền phải có giấy giới thiệu, chứng minh nhân dân hoặc giấy uỷ quyền hợp pháp;

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, đúng thủ tục quy định: Biên nhận hồ sơ và chuyển giấy hẹn kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng thủ tục quy định: Hướng dẫn và trả lại cho tổ chức để hoàn thiện lại.

Bước 3: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến theo yêu cầu.

 

Thời hạn giải quyết

29 ngày làm việc

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

a) Đơn xin giao đất, thuê đất theo mẫu quy định;

b) Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất;

c) Bản sao Chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư của dự án được cơ quan có thẩm quyền cấp kèm theo Dự án đầu tư.

d) Bản sao Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng kèm theo mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt

e) Giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định kèm theo sơ đồ khu vực khai thác.

f) Quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và văn bản của UBND cấp huyện xác nhận đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc văn bản xác nhận không phải bồi thường, hỗ trợ của UBND cấp huyện.

g) Quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp của UBND tỉnh (áp dng đối vi trường hp hin trng là đất được quy hoch vào mc đích lâm nghip).

h) Đối với trường hợp chủ đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng để thực hiện dự án đầu tư theo quy định thì chủ đầu tư nộp toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Hp đồng chuyn nhượng, Giy chng nhn, chng t chi tr tin cho vic nhn chuyn nhượng và các h sơ khác có liên quan).

i) Thông báo nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa của Sở Tài chính kèm theo Hóa đơn nộp tiền (nếu có).

k) Giấy xác nhận của Quỹ Bảo vệ môi trường về việc hoàn thành việc nộp tiền để cải tạo, ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản, Chứng từ nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

 

Số lượng bộ hồ sơ 03 bộ
Yêu cầu - điều kiện

- Đối với các loại giấy tờ bản sao, nhà đầu tư xuất trình bản gốc cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả;
- Sau khi có Quyết định giao đất, Nhà đầu tư đến trực tiếp Ban quản lý KKT Đông Nam để được thuê đất và ký hợp đồng thuê đất sau khi có thông báo nộp thuế của tổ thực hiện NĐ 35/2017 của Ban quản lý KKT Đông Nam.

Căn cứ pháp lý

+ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

+ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

+ Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, khu công nghệ cao;

+ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hổi đất;

+ Thông tư số 89/2017/TT-BTC ngày 23/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao;

+ Quyết định số 80/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh Nghệ An quy định về việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với các tổ chức có nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

+ Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành quy định về trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Tải về

Kết quả thực hiện

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG