CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học
Lĩnh vực Giáo dục Trung học (GD)
Cơ quan thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

Cách thức thực hiện

Lựa chọn một trong các hình thức sau:

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An (Số 16, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An);

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua website: http://dichvucong.nghean.gov.vn.

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

a) Trường hợp xin học lại tại trường cũ: Hiệu trưởng nhà trường cho phép nhập học sau khi đã kiểm tra hồ sơ.

b) Trường hợp xin học lại tại trường khác: Hồ sơ bổ sung và thủ tục thực hiện như đối với học sinh chuyển trường.

c) Trường hợp xin học lại vào lớp đầu cấp trung học phổ thông: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định trên cơ sở kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển của học sinh trước khi nghỉ học.

Thời hạn giải quyết

08 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

Việc xin học lại được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới.

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

a) Đơn  xin  học lại học sinh ký.

b) Học bạ của lớp hoặc cấp học đó học (bản chính).

c) Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản công chứng).

d) Bản sao giấy khai sinh.

đ) Giấy xác  nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách và pháp luật của nhà nước.

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Học sinh xin học lại sau thời gian nghỉ nhưng còn trong độ tuổi quy định của từng cấp học

Căn cứ pháp lý

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 ban hành quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện

Cho phép học sinh học lại.

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG