CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp
Lĩnh vực Đường bộ (GT)
Cơ quan thực hiện

Sở Giao thông vận tải Nghệ An.

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, Số 16 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ  3: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Công dân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Mục 3 của thủ tục này và nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An (Số 16, đường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An);

- Bước 2: Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ thì phát hành giấy hẹn ngày đến nhận kết quả;

- Bước 3: Sở Giao thông vận tải tiến hành giải quyết hồ sơ và cấp GPLX;

- Bước 4: Trả kết quả.


Thời hạn giải quyết

04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định.

Phí

Không

Lệ Phí

Lệ phí : 135.000 đồng/lần

Thành phần hồ sơ

3.1.1. Đối với trường hợp đổi GPLX mô tô do ngành Công an cấp trước ngày 01/8/1995

a) Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo quy định tại (mẫu 1)

b) Bản sao giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam);

c) Hồ sơ gốc (nếu có).

Khi đến thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe, người lái xe phải chụp ảnh trực tiếp tại cơ quan cấp giấy phép lái xe và phải xuất trình bản chính các hồ sơ nêu trên (trừ các bản chính đã gửi) để đối chiếu.

3.1.2. Đối với trường hợp đổi GPLX ô tô do ngành Công an cấp từ ngày 01/8/1995

a) Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo quy định tại (mẫu 1)

b) Bản sao Quyết định ra khỏi ngành hoặc nghỉ hưu của cấp có thẩm quyền;

c) Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ trường hợp đổi giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3;

d) Bản sao giấy phép lái xe của ngành Công an cấp còn thời hạn sử dụng, giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam).

Khi đến thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe, người lái xe phải chụp ảnh trực tiếp tại cơ quan cấp giấy phép lái xe và phải xuất trình bản chính các hồ sơ nêu trên (trừ các bản chính đã gửi) để đối chiếu.

Hồ sơ đổi giấy phép lái xe Công an là hồ sơ gốc, gồm tài liệu ghi ở điểm a và điểm b mục này và giấy phép lái xe công an đã được cắt góc, giao cho người lái xe tự bảo quản.

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

- Cán bộ, chiến sỹ công an có GPLX do nghành Công an cấp sau ngày 31 tháng 7 năm 1995 còn thời hạn sử dụng;

- GPLX không quá thời hạn sử dụng theo quy định, không tẩy xóa, rách nát; còn đủ các yếu tố cần thiết để đổi GPLX hoặc không có sự khác biệt về nhận dạng

Căn cứ pháp lý

- Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Đơn đề nghị đổi (cấp lại) giấy phép lái xe Tải về

Kết quả thực hiện

Giấy phép lái xe

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG