CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp
Lĩnh vực Đường bộ (GT)
Cơ quan thực hiện

Sở Giao thông vận tải Nghệ An.

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, Số 16 đường Trường Thi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ  3: http://dichvucong.nghean.gov.vn

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Công dân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Mục 3 của thủ tục này và nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An (Số 16, đường Trường Thi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An);

- Bước 2: Cán bộ bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ thì phát hành giấy hẹn ngày đến nhận kết quả.

- Bước 3: Sở Giao thông Vận tải tiến hành giải quyết hồ sơ và cấp GPLX.

- Bước 4: Trả kết quả.

Thời hạn giải quyết

04 ngày làm việc kể từ  ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định

Phí

Không

Lệ Phí

Lệ phí : 135.000 đồng/lần

Thành phần hồ sơ

a) Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại  (mẫu 1)

b, Bản sao Quyết định thôi phục vụ trong Quân đội thời hạn không quá 06 tháng tính từ ngày Thủ trưởng cấp Trung đoàn trở lên ký hoặc quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, thời hạn không quá 6 tháng tính từ ngày cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp Quốc phòng ký.

c, Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ trường hợp đổi giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3.

d, Bản sao giấy phép lái xe quân sự còn thời hạn sử dụng, giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam).

Khi đến thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe, người lái xe phải chụp ảnh trực tiếp tại cơ quan cấp giấy phép lái xe và phải xuất trình bản chính các hồ sơ nêu trên (trừ các bản chính đã gửi) để đối chiếu.

Hồ sơ đổi giấy phép lái xe quân sự là hồ sơ gốc gồm các tài liệu ghi ở mục a và khoản b  nêu trên và giấy phép lái xe quân sự đã được cắt góc, giao cho người lái xe tự bảo quản.

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

- Người có giấy phép lái xe quân sự còn thời hạn sử dụng khi thôi phục vụ trong quân đội  (phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành, thôi việc, nghỉ hưu...), nếu có nhu cầu được đổi giấy phép lái xe;

-  Quyết định thôi phục vụ trong Quân đội thời hạn không quá 06 tháng tính từ ngày Thủ trưởng cấp trung đoàn trở lên ký hoặc quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, thời hạn không quá 6 tháng tính từ ngày cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp Quốc phòng ký.p.

Căn cứ pháp lý

- Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Đơn đề nghị đổi (cấp lại) giấy phép lái xe Tải về

Kết quả thực hiện

Giấy phép lái xe.

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG